O B V E S T I L O- PREKLICANO z dnem 10.04.2018

 

Na podlagi strokovne odločitve domske zdravnice se z namenom preventivne zaščite stanovalcev in zmanjšanja možnosti prenosa virusnih obolenj

 

od vključno  21.02.2017 dalje  obiske omejuje na eno zdravo osebo.

Naprošamo vas, da omejitev dosledno spoštujete in na ta način prispevate k preprečevanju širitve obolenj.

 

Obvestilo velja do preklica.

 

DSO Ajdovščina

Tanja Stibilj Slemič

Direktorica

 

Ajdovščina,21.02.2018